Der Vorstand

Zirkel SKI Kartellsekretär (entspricht dem Präsident):
Michael Haltner v/o Haschpulli, Telefon 078 710 90 85

Quästor:
Markus Jung v/o M, Telefon 077 411 87 92

Archivar -> Das Archiv der Industria Luzern beherbergt auch das Archiv des SKI.

Kartelldrucker:
Heinz Baumann v/o Spray, Telefon 062 721 14 14

Webmaster:
Michael Wey v/o Mio-Star, Telefon 079 865 69 00